czčára apsid, apsidální čára
enapsidal line, line of apsides, apse line
frligne f des apsides
geApsidenlinie e, Linie e der Apsiden
ruлиния апсид
skčiara apsíd
cz

čára apsid, apsidální čára

spojnice nejbližšího (pericentrum) a nejvzdálenějšího (apocentrum) bodu dráhy tělesa obíhajícího kolem základního tělesa po kuželosečce

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována