czdeklinace vztažená ke kilometrové síti, odchylka magnetky
engrid magnetic angle, grivation
frdecligrille f, grivation f
gemagnetische Abweichung e der Nordrichtung des Kilometernetzes
ruсклонение магнитной стрелки относително километровой сетки
skdeklinácia vztiahnutá ku kilometrovej sieti
cz

deklinace vztažená ke kilometrové síti, odchylka magnetky

úhel mezi severní větví kilometrové sítě a magnetickým severem

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále