czgravimetrický bod, tíhový bod
engravimetrical point, gravity point
frpoint m gravimètrique
gegravimetrischer Punkt r, Schwerepunkt r
ruгравиметрический пункт
skgravimetrický bod, tiažový bod
cz

gravimetrický bod, tíhový bod

bod, na němž bylo určeno tíhové zrychlení

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále