czkyvadlový bod
enpendulum measurement station
frpoint m de mesure pendulaire
gePendelpunkt r
ruмаятниковый пункт
skkyvadlový bod
cz

kyvadlový bod

bod, na němž se určilo tíhové zrychlení kyvadlovým přístrojem

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována