czmagnetometrický bod, magnetometrická stanice, magnetický bod
enmagnetometric point, magnetometric station, magnetic station
frpoint m magnétométrique, station f magnétométrique, point m magnétique
gemagnetometrischer Punkt r, magnetometrische Station e
ruмагнитометрический пункт
skmagnetický bod
cz

magnetometrický bod, magnetometrická stanice, magnetický bod

bod alespoň s některými měřenými prvky magnetického pole

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována