czmodifikované juliánské datum
enmodified Julian date
frdate f julienne modifié
gemodifiziertes Julianisches Datum s
ruмодифицированная юлианская дата
skmodifikovaný juliánsky dátum
cz

modifikované juliánské datum

juliánské datum zmenšené o 2 400 000,5 dne; začíná v 0 hodin světového času UT1 dne 17.11.1858

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována