czparalaktický článek s pomocnou základnou
enparallactic figure with an auxiliary base
frsegment m parallactique avec base auxiliaire
geparallaktisches Glied s mit Hilfsbasis
ruпараллактическое звено со вспомогательным базисом
skparalaktický článok s pomocnou základnicou
cz

paralaktický článek s pomocnou základnou

paralaktický článek, jehož délka se odvodí z pomocné základny; délka této základny se určí přímo paralakticky; pomocná základna se volí obvykle kolmo uprostřed nebo na konci určované délky nebo v obecné poloze

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována