czpásmový čas
enstandard time, legal time, zone time
frtemps m de zone
geZonenzeit e
ruпоясное время
skpásmový čas
cz

pásmový čas

koordinovaný čas, který se volí stejný pro všechna místa v příslušném dvojúhelníku (pásmu) o šířce 15 stupňů, na něž se dělí zemský povrch; obvykle se však v praxi přizpůsobuje státním hranicím

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována