czpodrobný polohový bod
enpoint of detailed planimetric survey
frpoint m de détaille planimétrique
geDetaillagepunkt r
ruсьемочная плановая точка
skpodrobný polohový bod
cz

podrobný polohový bod

bod polohopisného obsahu mimo bodů bodových polí

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována