czpodrobný výškový bod
enpoint of detailed hypsometric survey
frpoint m de détaille altimétrique
geDetailhöhepunkt r
ruсьемочная высотная точка
skpodrobný výškový bod
cz

podrobný výškový bod

bod výškopisného obsahu mimo výškových stabilizovaných bodů

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována