czpolohový geodetický bod
enplanimetric survey point
frpoint m géodésique planimétrique
gegeodätischer Lagepunkt r
ruплановая геодезическая точка
skpolohový geodetický bod
cz

polohový geodetický bod

geodetický bod s určenými souřadnicemi x a y; bod polohového bodového pole

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována