czpozorovaný bod
enobserved point, measuring point
frpoint m observé
gebeobachteter Punkt r
ruнаблюдаемая точка, наблюдаемый пункт
skpozorovaný bod
cz

pozorovaný bod

bod na objektu nebo jeho části, sloužící pro sledování posunů nebo přetvoření

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • STN 73 0401-1 Terminológia v geodézii a kartografii Časť 1: Terminológia geodetických základov a inženierskej geodézie (duben 2009)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována