czpravý greenwichský čas
enGreenwich true time
frtemps m vraie de Greenwich
gewahre Zeit e von Greenwich
ruистинное Гринвичское время
skpravý greenwichský čas
cz

pravý greenwichský čas

pravý čas vztažený na greenwichský poledník

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována