czpravý hvězdný čas
entrue sidereal time
frtemps m sidéral vraie
gewahre Sternzeit e
ruистинное звездное время
skpravý hviezdny čas
cz

pravý hvězdný čas

čas určený hodinovým úhlem pravého jarního bodu; je to součet rektascenze a hodinového úhlu příslušného nebeského tělesa

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována