czpravý jarní bod
entrue vernal equinox
frpoint m vernal vraie
gewahrer Frühlingspunkt r
ruистинная точка весны
skpravý jarný bod
cz

pravý jarní bod

průsečík vzestupného uzlu ekliptiky s pravým světovým rovníkem; jeho poloha započítává vliv precese a nutace

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována