czredukovaná délka geodetické čáry
enreduced distance of geodesic line, reduced length of geodesic line
frlongueur f réduite d'une ligne géodésique
gereduzierte Länge e der geodätischen Linie
ruприведённая длина геодезической линии
skredukovaná dĺžka geodetickej čiary
cz

redukovaná délka geodetické čáry

poměr elementu oblouku geodetické kružnice a rozdílu geodetického azimutu příslušného tomuto elementu, měřeného ve středu kružnice; na kouli o poloměru R má hodnotu n = R sin s/R, kde s je délka hlavní kružnice (geodetické čáry)

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována