czreferenční výškový bod
envertical control point
frniveau m de base, niveau m de référence
geHöhenbezugspunkt r
ruвысотная опорная точка
skvzťažný výškový bod, referenčný výškový bod
cz

referenční výškový bod

bod, ke kterému se vztahují nadmořské výšky jiných bodů nebo bod, ke kterému se počítají relativně vertikální pohyby jiných bodů apod.

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována