czseverní bod
ennorth point
frnord m
geNordpunkt r
ruсеверная точка
skseverný bod
cz

severní bod

průsečík severní větve místního poledníku s horizontem

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována