czsměrový bod
enpoint of orientation
frpoint m d'orientation
geRichtungspunkt r
ruнаправленная точка
sksmerový bod
cz

směrový bod

průsečík směru pohybu skutečného nebo fiktivního místa pozorování s nebeskou sférou vznikající rotací Země nebo jejím oběhem kolem Slunce

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována