czsvětový čas
enuniversal time
frtemps m universel, heure f T.U., T.U.
geWeltzeit e
ruвсемирное время
sksvetový čas
cz

světový čas

čas koordinované časové soustavy (Universal Time Coordinated/UTC) nultého (greenwichského) poledníku

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována