cztopocentrická deklinace
entopocentric declination
frdéclinaison f topocentrique
getopozentrische Deklination e
ruтопоцентрическое склонение
sktopocentrická deklinácia
cz

topocentrická deklinace

deklinace nebeského tělesa vztažená na pravý rovník topocentrického rovníkového systému v době pozorování

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována