czuzlová čára, uzlová linie, uzlová přímka
ennodal line, line of nodes
frligne f nodale
geKnotenlinie e
ruузловая линия
skuzlová čiara, uzlová priamka
cz

uzlová čára, uzlová linie, uzlová přímka

spojnice vzestupného a sestupného uzlu dráhy tělesa obíhajícího kolem základního tělesa

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována