czvrcholový bod, vrchol polygonového pořadu
entraverse point, culmination point
frpoint m de polygonation, point m de cheminement
geBrechungspunkt r des Polygonzuges
ruточка полигонометрического хода
skvrcholový bod, vrchol polygónového ťahu
cz

vrcholový bod, vrchol polygonového pořadu

stabilizovaný lomový bod polygonového pořadu

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována