czzápadní bod
enwest point
frpoint m Ouest
geWestpunkt r
ruзападная точка
skzápadný bod
cz

západní bod

průsečík horizontu světového rovníku a západní větve prvního vertikálu

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována