czBouguerova deska
enBouguer plate
frplaque f de Bouguer
geBouguerplatte e
ruпластина Буге
skBouguerova doska
cz

Bouguerova deska

rovinná hmotná deska s konstantní hustotou, jejíž výška se rovná nadmořské výšce daného bodu

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále