czprvky oběžné dráhy, elementy oběžné dráhy, dráhové elementy, orbitální keplerovské elementy
enorbital elements, Keplerian orbital elements
fréléments mpl d'orbite, éléments mpl Kepler
geBahnelemente e
ruэлементы орбиты
skdráhové elementy
cz

prvky oběžné dráhy, elementy oběžné dráhy, dráhové elementy, orbitální keplerovské elementy

veličiny určující tvar, velikost a polohu dráhy tělesa v prostoru i samotného tělesa v určitém čase; eliptickou a hyperbolickou dráhu určuje šest, parabolickou pět prvků, kterými jsou: 1. hlavní poloosa, 2. numerická excentricita, 3. sklon dráhy k ekliptice, 4. délka vzestupného uzlu, 5. argument perihelia, popř. 6. čas průchodu periheliem

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována