czstřední hvězdný den
enmean sideral day
frjour m sidéral moyen
gemittlerer Sterntag r
ruсредний сидерический день
skstredný hviezdny deň
cz

střední hvězdný den

časový interval mezi dvěma po sobě následujícími přechody středního jarního bodu týmž poledníkem

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována