czdělení parcely
enpartition of parcel, plot partition
frdivision f de parcelle
geFlurstücksteilung e, Parzellteilung e
ru
skdelenie parcely
cz

dělení parcely

rozdělení parcely hranicí zaměřenou v terénu nebo převzatou z jiného mapového podkladu na dvě nebo více částí

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována