czdruh číslování parcel
entype of land parcel numbering
frsorte f de numérotage de parcelles
geArt e der Parzellennummerierung
ru
skdruh číslovania parciel
cz

druh číslování parcel

kód rozlišující stavební a pozemkové parcely

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška o katastru nemovitostí č. 357/2013, ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále