czevidenční jednotka
enterritorial inventory unit
frunité f d'évidence
geErfassungseinheit e
ru
skevidenčná jednotka
cz

evidenční jednotka

zvolená jednotka pro evidenci geodetických údajů, např. pro trigonometrické body sítí I. až IV. řádu je evidenční jednotkou základní triangulační list

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále