czidentifikační číslo (zast.)
enidentification number
frnuméro m d'identification
geIdentifizierungsnummer e
ru
skidentifikačné číslo
cz

identifikační číslo (zast.)

číselný kód, který slouží k jednoznačné identifikaci ekonomického subjektu (právnické osoby nebo organizační složky státu, která je účetní jednotkou)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 40/1972 Sb. o působnosti orgánů ČSR v oblasti sociálně ekonomických informací
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována