czkatastrální měření, katastrální vyměřování
encadastral surveying
frlevé m cadastral, mensuration f cadastrale
geKatastervermessung e
ruкадастровые измерения
skkatastrálne meranie
cz

katastrální měření, katastrální vyměřování

souhrn technických prací prováděných za účelem získání správného zobrazení tvaru a polohy předmětů měření v pozemkovém katastru; geodetickým základem těchto prací byly body Jednotné trigonometrické sítě katastrální

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována