czpodzemní stavba
enunderground construction
frconstruction f souterraine
geunterirdische Bauanlage e, unterirdisches Bauwerk s
ruподземное сооружение
skpodzemná stavba
cz

podzemní stavba

stavba a její zařízení pod zemským povrchem spojená s ním pevným východem; v katastru nemovitostí ČR se podzemní stavby neevidují

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována