czpůda ležící ladem
enbarren land, rangeland
frterre f non cultivée, friche f
geunproduktiver Boden r
ru
skpôda ležiaca úhorom
cz

půda ležící ladem

půda svou jakostí i podmínkami vhodná pro obdělávání, ale neobdělávaná

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována