czdrobná stavba
ensmall building not registered in cadastre, small building or construction
frconstruction f petite
gekleiner Bau r
ru
skdrobná stavba
cz

drobná stavba

stavba, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní a splňuje zákonem stanovené podmínky; drobné stavby se v katastru nemovitostí neevidují

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (ve znění pozdějších předpisů)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována