cznázev části obce
enname of a part of municipality
frnom m d'une part de commune
geName r des Gemeindeteils
ru
sknázov časti obce
cz

název části obce

jméno, které je zpravidla převzato ze jména zaniklé obce, osady nebo ze jména historicky vzniklého území, na němž se tato část obce nachází

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována