czkód bonitované půdně ekologické jednotky
ennumerical code of an estimated pedologic-ecological unit
frcode m d'unité de classification des terres
geCode r der bonitierten bodenökologischen Eiheit
ru
skkód bonitovanej pôdne-ekologickej jednotky
cz

kód bonitované půdně ekologické jednotky

číselný kód, jehož číslice vyjadřují půdně-klimatické vlastnosti půdy

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována