czprůmět vnějšího obvodu budovy na terén
enprojection of building's perimeter to the ground
frprojection f de périmètre de bâtiment sur le terrain
geProjektion e der äußeren Begrenzung des Gebäudes am Boden
ru
skpriemet vonkajšieho obvodu budovy na terén
cz

průmět vnějšího obvodu budovy na terén

průsečnice svislého průmětu vnějších stěn netypické budovy a zemského povrchu nebo průsečnice průmětu střešního pláště tvořícího vlastnickou hranici a zemského povrchu

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále