czkartografie
encartography
frcartographie f
geKartografie e
ruкартография
skkartografia
cz

kartografie

1: vědní a technický obor zabývající se zobrazováním Země, kosmu, kosmických těles a jejich částí, objektů a jevů na nich a jejich vztahů ve formě kartografických děl
2: soubor činností při zpracování a využívání kartografických děl

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována