cznadzemní nemovitost
enoverhead real estate
frbien-fonds m au-dessus du sol
geoberirdische Liegenschaft e
ruнадземная недвижимость
sknadzemná nehnutel'nost'
cz

nadzemní nemovitost

viz nadzemní stavba

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována