czsumarizační výkazy
ensummarisation reports, summarization repotrs (US)
frrelevé m de sommation
geSummationsnachweise mpl
ru
sksumarizačné výkazy
cz

sumarizační výkazy

část evidence nemovitostí obsahující souhrnné údaje o druzích pozemků, o jejich užívání jednotlivými sektory, rozbory změn v půdním fondu, apod. vyhotovené ke stanovenému datu

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována