czúzemně technická jednotka
entechnical unit of territory
frunité f territoriale-technique
geterritorial-technische Einheit e
ru
skúzemnotechnická jednotka
cz

územně technická jednotka

zásadně katastrální území (pokud je výjimečně katastrální území děleno hranicemi základní územní jednotky, pohlíží se na takto vzniklé části katastrálního území jako na samostatné územně technické jednotky); územně technická jednotka je stálým statistickým obvodem pro prostorovou identifikaci sociálně ekonomických a územně technických jevů v plošných strukturách území

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška č.120/1979 Sb. Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o prostorové identifikaci informací (1979-2006)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále