czvýkaz úhrnných hodnot druhů pozemků
enreport on total values of land use types
frétat m récapitulatif des sols par nature de culture
geListe e der Gesamtwerte der Grundstücksorten
ru
skvýkaz úhrnných hodnôt druhov pozemkov
cz

výkaz úhrnných hodnot druhů pozemků

dokument (sumarizační výkaz) vyhotovovaný v evidenci nemovitostí; podával přehled o rozčlenění půdního fondu podle druhů pozemků ve stanovené evidenční jednotce (katastrální území, obec, okres, kraj, stát); vyhotovoval se obvykle jednou ročně ve stanoveném termínu

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále