czjiný oprávněný
enanother authorized person
frun autre m ayan droit
geandere Berechtigte r
ru
skiný oprávnený
cz

jiný oprávněný

osoba oprávněná z jiného než vlastnického práva, které se zapisuje do katastru nemovitostí

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována