czčíslo poledníkového pásu
enzone number
frrepère m de fuseau méridien
geKennziffer e des Meridianstreifens
ruномер зоны
skčíslo poludníkového pásu
cz

číslo poledníkového pásu

číslo přiřazené poledníkovému pásu v rámci dělení Mezinárodní mapy světa v měřítku 1:1 000 000

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále