czmapový atlas
enmap atlas
fratlas m cartographique
geKartenatlas r
ruгеографический атлас
skmapový atlas
cz

mapový atlas

soubor systematicky uspořádaných map s jednotnou koncepcí a jednotným kartografickým provedením, spojených podle účelu, území, tematiky, způsobu zpracování apod., obvykle doplněný jmenným, popř. věcným rejstříkem, popř. průvodním textem, vydávaný v knižní formě nebo ve volných listech

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována