czškolní kartografie
enschool cartography
frcartographie f scolaire
geSchulkartografie e
ruучебная картография
skškolská kartografia
cz

školní kartografie

část kartografie zabývající se tvorbou a zpracováním školních map a atlasů a jiných mapových pomůcek, určených pro školní výchovu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále