czvnitřní rámová čára, sekční čára
enneat line
frorle m
geKartenfeldrandlinie e, Blattrandlinie e, Kartenfeldbegrenzung e
ruвнутренная рамка карты
skvnútorná čiara rámu mapy
cz

vnitřní rámová čára, sekční čára

čára mapového rámu ohraničující bezprostředně mapové pole

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována