czstyková čára
enboundary line of delimitation
frligne f d'assemblage
geSchnittlinie e
ruлиния сводки
skstyková čiara
cz

styková čára

čára tvořící rozhraní kresby (např. sekční čára, rozhraní měřítek, měřických metod apod.)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována