czbloková aerotriangulace
enblock aerial triangulation
fraérotriangulation f en bloc
geBlocktriangulation e
ruблочная аэротриангуляция
skbloková aerotriangulácia
cz

bloková aerotriangulace

aerotriangulace ve více snímkových řadách tvořících ucelený blok

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále